PRAVILNIK O KOLAČIĆIMA

FASSA S.r.l., sa sjedištem na adresi Spresiano (TV), via Lazzaris, 3, Italija, e-pošta data.protection@fassabortolo.com;

 

FASSA DOO sa sjedištem na adresi Jadranska ulica 6 a, Obrovac (Hrvatska), upisana u Registar poslovnih subjekata Trgovačkog suda u Zadru, pod MBS 110000149, OIB 87872797028 (u daljnjem tekstu, „Društvo”) u nastavku daje informacije koje se odnose na navigacijske podatke i funkcioniranje kolačića, unutar mrežnog mjesta https://www.fassabortolo.hr/hr (u daljnjem tekstu „mrežno mjesto”), također na temelju naznaka nadzornika za zaštitu osobnih podataka. Za potrebe ove obavijesti izraz „kolačići” odnosi se i na druge alate za praćenje koje upotrebljava mrežno mjesto, kako su bolje opisani u nastavku.

Obavijest se odnosi samo na ovo mrežno mjesto, a ne i na druga mrežna mjesta trećih strana na koja korisnik eventualno dođe putem poveznica.

Ovaj pravilnik o kolačićima treba se pročitati uz Obavijest o privatnosti, koja je dostupna na sljedećoj poveznici https://www.fassabortolo.hr/hr/odricanje-privatnosti, na koju vas upućujemo radi bilo kojih drugih informacija o obradi osobnih podataka, uključujući prava korisnika i kako ih ostvariti.

  1. Podaci o navigaciji, kolačići i drugi alati za praćenje

1.1 Podaci o navigaciji

Informatički sustavi i softverski postupci koji se upotrebljavaju za funkcioniranje mrežnog mjesta dobivaju, tijekom svog normalnog rada, neke osobne podatke čiji se prijenos podrazumijeva u upotrebi internetskih komunikacijskih protokola.

Te se informacije ne prikupljaju da bi bile povezane s identificiranim osobama, već bi po svojoj prirodi mogle, obradom i povezivanjem s podacima koje posjeduju treće strane, omogućiti identifikaciju korisnikā.

Ta kategorija podataka uključuje IP adrese ili nazive domena računala koja upotrebljavaju korisnici koji se povezuju na mrežno mjesto, adrese URI (Uniform Resource Identifier) traženih resursa, vrijeme zahtjeva, način koji se upotrebljava za slanje zahtjeva poslužitelju, veličinu datoteke dobivene kao odgovor, brojčani kôd koji označava status odgovora koji je dao poslužitelj (uspješan, pogreška itd.) i druge parametre koji se odnose na korisnikov operativni sustav i njegovo IT okruženje.

Ti se podaci upotrebljavaju isključivo u svrhu dobivanja anonimnih statističkih informacija o upotrebi mrežnog mjesta i provjere njegova pravilnog funkcioniranja i brišu se odmah nakon obrade.

Podaci se mogu upotrebljavati za utvrđivanje odgovornosti u slučaju hipotetskih informatičkih kaznenih djela na štetu mrežnog mjesta: osim u tom slučaju, sami podaci pohranjuju se na vrijeme definirano relevantnim zakonskim propisima ili, općenito, za vrijeme koje je strogo potrebno za pružanje zatražene usluge korisniku da bi se osigurao prijenos komunikacije.

 

1.2 Kolačići i drugi alati za praćenje

Kolačići su obično nizovi teksta koje mrežna mjesta (takozvani izdavatelji ili „prva strana”) koja posjećuje korisnik ili drukčija mrežna mjesta ili mrežni poslužitelji (tzv. „treće strane”) postavljaju i pohranjuju – izravno, u slučaju izdavatelja i neizravno, odnosno putem potonjeg, u slučaju „trećih strana” – unutar terminalnog uređaja koji je na raspolaganju tom korisniku. Terminalni uređaji na koje se ovo odnosi su, na primjer, osobno računalo, tabletni uređaj, pametni telefon ili bilo koji drugi uređaj koji može pohraniti podatke.

Softver za pregledavanje interneta i rad tih uređaja, kao što su preglednici, može spremiti kolačiće, a zatim ih prenijeti natrag na mrežna mjesta koja su ih generirala pri naknadnom posjetu istog korisnika, čime se čuva memorija njegove prethodne interakcije s jednim mrežnim mjestom ili više njih.

Informacije kodirane u kolačićima mogu uključivati osobne podatke, poput IP adrese, korisničkog imena, jedinstvenog identifikatora ili adrese e-pošte, ali mogu sadržavati i neosobne podatke, poput jezičnih postavki ili informacija o vrsti uređaja koji osoba upotrebljava za pregledavanje mrežnog mjesta.

Kolačići stoga mogu obavljati važne i različite funkcije, uključujući praćenje sesija, pohranu informacija o određenim konfiguracijama u vezi s korisnicima koji pristupaju poslužitelju, olakšavanje služenja internetskim sadržajem itd. Na primjer, mogu se upotrebljavati za praćenje artikala u košarici internetskih kupnji ili informacija koje se upotrebljavaju za popunjavanje informatičkog obrasca. Zahvaljujući kolačićima moguće je omogućiti brže učitavanje mrežnih stranica te usmjeravanje informacija na mrežu – u skladu s obvezama koje se strogo odnose na rad samih mrežnih mjesta – baš kao što je putem kolačića također moguće prenijeti i bihevioralno oglašavanje (tzv. „bihevioural advertising” na engleskom) i izmjeriti učinkovitost reklamne poruke, tj. uskladiti vrstu i modalitet usluga pruženih ponašanju korisnika koji je predmet prethodnog opažanja.

Isto se može postići i upotrebom drugih alata (svi se oni mogu staviti u dvije kategorije, takozvani „aktivni identifikatori”, kao što su upravo kolačići, i „pasivni”, koji pretpostavljaju puko promatranje), koji omogućuju obradu sličnu gore navedenoj.

1.3 Vrste kolačića

Kolačići i drugi alati za praćenje mogu imati različite karakteristike u vremenskom smislu i stoga se mogu razmatrati u skladu s njihovim trajanjem (sesijski ili trajni kolačići) ili sa subjektivnog gledišta (ovisno o tome djeluje li izdavatelj neovisno ili u ime „treće strane”). Međutim, razvrstavanje koje uglavnom odgovara potrebama zaštite korisnika jest ono koje se temelji na dvjema makrokategorijama.

Slično kolačićima, i drugi alati za praćenje mogu se kategorizirati prema nizu različitih kriterija, no glavni kriterij ostaje svrha u koju se upotrebljavaju: tehnička ili komercijalne prirode.

  1. Tehnički kolačići koji ne zahtijevaju privolu korisnika.

Ti se kolačići upotrebljavaju isključivo u svrhu „provođenja prijenosa komunikacije putem elektroničke komunikacijske mreže ili ako je to striktno potrebno za pružatelja usluge informacijskog društva, koju uslugu izvođač ili korisnik izričito zahtijevaju, u svrhu pružanja te usluge” (usp. čl. 122. stavak 1. Kodeksa privatnosti).

Za instalaciju tehničkih kolačića nije potrebna prethodna privola korisnikā. Međutim, svi preglednici omogućuju vam promjenu postavki kolačićā. Te postavke obično možete pronaći u izborniku „mogućnosti” ili „preferencije” korisničkog preglednika. Da biste lakše razumjeli te postavke, mogu biti korisne sljedeće poveznice. Ako vam treba više informacija, možete i upotrijebiti mogućnost „Pomoć” u svom pregledniku.

U slučaju blokiranja upotrebe tehničkih kolačića usluga koja se korisniku nudi putem ovog mrežnog mjesta bit će ograničena, što će utjecati na iskustvo služenja samim mrežnim mjestom.

  1. Kolačići profiliranja i drugi kolačići za koje je potrebna privola korisnika

Ti kolačići upotrebljavaju se za praćenje do određenih, identificiranih ili subjekata koji se mogu identificirati, specifičnih radnji ili obrazaca ponašanja koji se ponavljaju u upotrebi ponuđenih funkcija (eng. pattern) da bi se različiti profili grupirali unutar homogenih klastera različitih veličina, na način da je moguće da voditelj obrade, između ostalog, modulira pružanje usluge na sve personaliziraniji način izvan onoga što je strogo potrebno za pružanje usluge, te za slanje ciljanih reklamnih poruka, odnosno u skladu s preferencijama koje je korisnik izrazio u kontekstu pregledavanja mreže; ta vrsta kolačića može se preuzeti na terminal korisnika samo uz njegovu prethodnu privolu.

Kategorija uključuje i kolačiće koji se upotrebljavaju za omogućavanje interakcija i jednostavno dijeljenje sadržaja na društvenim mrežama i/ili za omogućavanje slanja ciljanih reklamnih poruka na temelju korisnikovih preferencija (tzv. „kolačići za društvene mreže”).

  1. Analitički kolačići (za koje može, ali i ne mora biti potrebna korisnikova privola ovisno o obilježjima)

Kolačići se mogu upotrebljavati, između ostalog, i za procjenu učinkovitosti usluge informacijskog društva koju pruža izdavatelj, za dizajn pojedinog mrežnog mjesta ili za doprinos mjerenju „prometa” na njemu, tj. broj posjetitelja, uključujući i eventualno raščlanjene prema geografskom području, vremenskom intervalu veze ili drugim obilježjima. Ti identifikatori, nazvani analitički kolačići, mogu se uključiti u kategoriju tehničkih i kao takvi mogu se upotrebljavati bez prethodnog stjecanja privole ispitanika, pod uvjetom da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

  • upotrebljavaju se samo za izradu zbirne statistike i u odnosu na jedno mrežno mjesto ili jednu mobilnu aplikaciju;
  • kad je riječ o analitičkim kolačićima trećih strana, barem je četvrti dio adrese IP-a maskiran;
  • treće strane ne kombiniraju te analitičke kolačiće s drugim obradama (na primjer, datoteke klijenata ili statistike posjetā drugim mrežnim mjestima) i ne prenose ih trećim stranama.

 

Ako to nije slučaj, i za preuzimanje analitičkih kolačića potrebna je korisnikova privola.

 

1.4 Gdje se informacije prikupljene putem kolačića obrađuju

Informacije prikupljene putem kolačića uglavnom se obrađuju unutar Europskog gospodarskog prostora (EGP). Međutim, neki kolačići trećih strana mogu uključivati prijenos odgovarajućih informacija izvan EGP-a. U tom slučaju, Društvo je donijelo dodatne tehničke i organizacijske mjere da bi osiguralo sigurnost eventualnih osobnih podataka koji se prenose s informacijama prikupljenim kolačićima, pri čemu se daje prednost njihovoj anonimizaciji gdje je to moguće. U svakom slučaju, eventualni prijenos provodi se u skladu s poglavljem V. Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 („GDPR”), na primjer zato što je prema trećoj zemlji prisutna odluka Europske komisije o primjerenosti u skladu s člankom 45. GDPR-a ili zato što se prijenos odvija na temelju odgovarajućih zaštitnih mjera u skladu s čl. 46. GDPR-a.

Podrobne informacije o takvim prijenosima moći ćete dobiti ako pišete društvu u bilo kojem trenutku služeći se podacima iz stavka 3. u nastavku. Kontakti.

  1. Popis kolačića koje upotrebljava mrežno mjesto3. Kontakti

 

Podaci za kontakt Društva glede pitanjā i za ostvarivanje pravā u vezi s obradom osobnih podataka te službenika za zaštitu osobnih podataka (DPO) sljedeći su: data.protection@fassabortolo.com i dpo@fassabortolo.com